مشکل فروشنده هایی سیار در ورودی شهرستان ماسال وضعیت اقتصادی کسبه این شهر را با چالشی اساسی مواجه نموده است.

بازاریان ماسال می گویند: شهرداری و اتاق اصناف تنها عوارض می خواهند در ازای آن هیچ حمایتی در کار نیست!

مدتهاست کسبه ماسال از موضوعی مشترک رنج می برند، فروشنده های سیاری که اخیرا این شهر را نشانه گرفته اند، به شدت اقتصاد آنان را با چالش روبه رو کرده اند اما انگار قرار نیست مسئولی صدای آنها را شنوا باشد.

یکی از بازاریان ماسال صبح امروز به نشریه ما گفت: وضعیت اقتصادی کشور را همه ما می دانیم، در طول یک سال تقریبا هیچ کاسبی نداشتیم، اما با این حال وقتی شهرداری می گوید عوارض خودتان را بدهید، می گوییم چشم.

اتاق اصناف می گوید: عوارض؟ می گوییم چشم. اما در عوض نمی دانیم این عوارض را برای چه چیزی پرداخت می کنیم؟ خوشحال می شویم از اتاق اصناف شخصی پیدا شود و بگوید این عوارض را بابت چه چیزی می دهیم!؟

وی گفت: تقریبا ۱۱ ماه از سال هیچ کسب و کاری نداریم، تمامی دلخوشی ما همین چند روز پایانی سال است که چند تابلو را به این مناسبت به مردم بفروشیم اما در عمل می بینیم امکان همین کار را نیز از ما گرفته اند!

این بازاری اهل ماسال، افزود: نمی دانم باید به چه کسی و کجا پناه ببریم؛ جالب است وقتی وانتی برای ما بار می آورد دقایقی کنار خیابان بایستد با جریمه مواجه می شود اما در عوض وانتهایی با پلاکهای خارج استانی به راحتی محصولاتشان را پشت خودرویشان گذاشته اند و در هر نقطه ای از شهر می توانند بایستند و با خیال راحت به کاسبیشان بپردازند!

حالا مردم قضاوت کنند، بنده متعهد به اصناف وضع بهتری دارم یا آن وانت سیار!؟

وی گفت: نمی دانیم دردمان را به چه کسی بگوییم؛ ما بازاریها فقط می دانیم که باید عوارض بدهیم؛ نمی دانیم قرار است در ازای آن چه خدماتی دریافت کنیم اما بعید است با توجه به وضعیت فعلی که شهر ماسال دارد بتوانیم به فعالیت صنفی خود ادامه دهیم!