نخستین جشنوار بزرگ اشعار گیل و تالش در شهرستان ماسال برگزار خواهد شد.

قرار است نخستین جشنواره شعر اقوام گیلان زمین در شهرستان ماسال برگزار شود.

به گزارش تالش فردا، جلسه ای با حضور هنرمندان این اداره به منظور هماهنگی هرچه بهتر برگزار شدن اولین جشنواره شعر اقوام گیلان زمین در مکان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماسال تشکیل گردید.

این نشست با حضور تعدادی از  هنرمندان شهرستان در این اداره و به منظور هماهنگی هرچه بهتر برگزار شدن نخستین جشنواره شعر اقوام گیلان زمین عصر در روز چهارشنبه یکم اسفند ماه ٩٧ در مکان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  تشکیل گردید.

حسین شهیدزاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماسال در این نشست با بیان اینکه  جشنواره شعر اقوام گیلان زمین که برای اولین بار در این شهرستان برگزار می گردد، نیاز است که برنامه ریزی درستی در این خصوص انجام گیرد تا این جشنواره استانی هر چه با شکوه تر بر گزار گردد.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماسال