نقش شهرداری ماسال در بام سبز کمرنگتر از هر زمان دیگری خواهد شد و باید دید واکنش مجموعه شهرداری و شورای شهر به این تصمیم چه خواهد بود!؟

طرح گرشگری بام سبز ماسال به زودی به مرحله واگذاری به سرمایه گذار خواهد رسید.
به گزارش تالش فردا، یک منبع آگاه در این رابطه گفت: این طرح هم اکنون در حاله آماده شدن بوده و به زودی مجددا به مزایده عمومی خواهد رسید.

این اتفاق عجیب در حالی رخ می دهد که پیشتر بام سبز در قالب دو منطقه به مزایده گذاشته شد و دو شرکت بومی برنده نهایی آن بوده اند؛ اما اختلاف بین منابع طبیعی و شهرداری سرمایه گذاران را بلاتکلیف نموده است.
به نظر می رسد منابع طبیعی در صدد است نقش شهرداری در این منطقه را کمتر از هر زمان دیگری کرده و خود این سازمان مزایده مذکور را برگزار نماید، موضوعی که مشخص نیست موجب چه واکنشی از سوی شهرداری خواهد شد!؟

نوشتن طرح های گردشگری برای نقاط بالادستی ماسال از نکات عجیب و جالب توجه ای است که مسئولین بدون توجه به زیرساختها در دستور کار قرار داده اند؛ هنوز مشخص نیست تکلیف نهایی بام سبز چه خواهد شد؛ اا هر آنچه که باشد به نظر می رسد وضعیت این نقطه هر روز بدتر از روز گذشته شده و هیچ نشانی از یک بام سبز” در آن باقی نمانده است.

گزارش کامل بام سبز در همین وبسایت ارائه خواهد شد.