با افزایش احتمال برگزاری انتخابات سال آینده مجلس در تالش، رضوانشهر و ماسال انگیزه های بهمن محمدیاری و نزدیکان او برای شرکت در آن به شدت افزایش یافته است.

همزمان با افزایش احتمال برگزاری انتخابات استانی در سال آینده، بهمن محمدیاری و تیم انتخاباتی او فعالیتشان را شدت بخشیدند.

به گزارش تالش فردا، شب گذشته جمعی از هواداران قدیمی بهمن محمدیاری گرد هم آمدند. آنها پیش از این جلسه با بهمن محمد یاری و فرزند ارشد او دیداری داشتند اما آن دو در نهایت در این جلسه شرکت نکردند.

در این جلسه که در شهرستان ماسال انجام شد: برخی از اعضای اصلی تیم انتخاباتی یاری به بررسی وضعیت انتخابات سال آینده پرداخته و شرایط سیاسی منطقه را ارزیابی کردند.

این جلسه در شرایطی برگزار می شود که بهمن محمدیاری چندی پیش و در جلسه ای خصوصی با نزدیکان خود گفته بود: اگر انتخابات استانی باشد انگیزه اش برای نامزدی مجدد در آن چند برابر خواهد شد.

حالا اما پس از افزایش احتمال استانی شدن انتخابات به نظر می رسد: بهمن محمدیاری نامزدی خود در انتخابات سال آینده را به صورت تلویحی به هواداران خود اعلام نموده است.

بر این اساس، از اواسط هفته گذشته لایه های اول تیم انتخاباتی یاری حضور بیشتری در منطقه خواهند داشت و از این پس خود یاری و یا در هفته هایی که او نباشد یکی از فرزندان او در سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال حضور خواهند داشت.

اخبار بیشتر در این رابطه به زودی منتشر خواهد شد.