شهر دار ماسال می گوید: سال ۹۷ ، سال تلخ، شیرین و بعضا دلهره آور بود؛ از مردم عذرخواهی می کنم.

وی همچنین گفنه: ماسال، رشد خوبی داشته اما از توسعه عقب مانده است؛ در خصوص بام سبز با مردم صادق باشیم؛ ۲۰ سال است سر قبری گریه می کنیم که مرده ای درون آن نیست!
کاتوزی افزود: در تلاشیم شهر را جوان تر کرده و فرسودگیهای آن را از بین ببریم؛امیدوارم سال ۹۸، سال وحدت باشد.