آیا به صورت تخصصی به طرح مزایده ییلاقات ماسال فکر شده است!؟

آیا به صورت تخصصی به طرح مزایده ییلاقات فکر شده است!؟
بنده معتقدم, اگه اقای شکری میگفت: طرح واگذاری ییلاقات ماسال ممنوع و نباید واگذر شود باز عده ای از دوستان اعتراض داشتند که چرا واگذار نشود!؟
دوستان محترم بدانند اگر چند سال پیش که شرکت شفارود به ماسال آمد و فعالیت میکرد و جلوی انها گرفته نمیشد، جنگلهای ماسال اینگونه فرسوده وبدون پشت و پیر نمیشدند .
شرکت شفارود باعلم جنگل وارد هر منطقه ای میشود; کاشت, احیا, بهره برداری و نگهداری را انجام می دهد.
پیشنها می کنم جنگلهایی که شفارود مدیریت کرده را ببینید و آن را با مناطق محافظت نشده مقایسه کنید.
کدام یک از دوستان مدعی حتی یک نهال به این مناطق اضافه کرده اند!؟
آیا برای برون رفت از وضعیت فعلی و تخریب با سرعت بالای آن ایده ای ارائه کرده بودند!؟
ای کاش روزی فرا رسد هر فردی بصورت غیر احساسی و در  زمینه تخصص واگاهی خودش نظر بدهد و با بررسی همه جوانب اظهار نظر نماید!

  • نویسنده : پژمان صفایی