شهردار ماسال، نگرانی های مردم در خصوص کاهش فضای سبز معابر شهری را وارد دانست اما گفت: چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

محمد کاتوزی در خصوص علت توقف بازسازی بلوارهای شهری، گفت: در ادامه این روند، بلوارهای فرسوده خیابان سردار جنگل به زودی تخریب و باز سازی خواهند شد.
کاتوزی افزود: هیچ گونه کاهش فضای سبزی را در در این مسیر شاهد نخواهیم بود، بلکه حتی ممکن است بر میزان فعلی فضای سبز نیز افزوده شود.
شهردار ماسال ادامه داد: به دلیل اینکه خیابان سردار جنگل در مسیر مسافران بوده، در تلاش هستیم عرض بلوار را کاسته و ارتفاع آن را کاهش دهیم؛ چیزی شبیه به آنچه در خیابان انقلاب اجرا شده است.
این اظهارات کاتوزی در شرایطی عنوان می شود که برخی از شهروندان در رابطه با کاهش فضای سبز بلوارهای ترمیم شده این شهر ابراز نگرانی کرده اند؛ او اما حالا می گوید: شهروندان در این خصوص نگران نباشند، زیرا قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد.