نگاهی به آمار نشان می دهد اجرای طرح بوم گردی در تالش، فومن، رضوانشهر، ماسال و صومعه سرا به طور کل شکست خورده است!

در شرایطی که سال گذشته بسیاری از انرژی شهرستانهای غرب گیلان صرف تشویق مردم به شرکت در طرح های بوم گردی شده، با این حال آمار واقعی نشان می دهد این طرح بطور کلی شکست خورده است.
از نکات جالب توجه در این رابطه مصاحبه های پیش و پس از شکست این طرح است، به نحوی که تا پیش از انتشار آمار واقعی مسئولین وقت و بی وقت به مصاحبه با رسانه ها کرده و از موفقیت و رتبه های خود در بین شهرستانهای استان سخن می گفتند.
اما اکنون و پس از توقف طرح و سرگردانی کسانی که هزینه مالی مرتکب شده و بلاتکلیف مانده اند هیچ اثری از پاسخگویی نبوده است. در ادامه آمار واقعی این طرحها را مشاهده خواهید نمود:

هنور مشخص نیست سرنوشت این پرونده های تشکیل شده چه خواهد شد!؟ و اینکه چرا مسئولی از آن سخن نمی گوید!؟
منبع آمار: استانداری گیلان