جشنواره کشوری بازى هاى بومى محلى فومن با حضور رییس فرانسوی فدراسیون جهانی بازیهای سنتى این شهرستان برگزار شد.

ورزشکاران روستایی عشایری ماسال و شاندرمن در جشنواره کشوری بازى هاى بومى محلى فومن با حضور رییس فرانسوی فدراسیون جهانی بازیهای سنتى حاضر شدند.

به گزارش تالش فردا، جشنواره کشوری بازى هاى بومى محلى فومن که با حضور پتروف دانمارکی رییس دپارتمان جهانی بازیهای سنتی جهان،  دکتر جعفری رییس فدراسیون بازیهای بومی محلی سنتی ایران،  فردین معصومی، ریس انجمن کشتی گیله مردی ایران در شهرستان فومن برگزار گردید.

ورزشکاران شاندرمنی در بخش مردان و زنان بویژه در بازی هاى سنتی چون مایه مزا یقل دوقل و وزه مزا بازی با گردو درخشش خوبى داشتند و به زیبایی این جشنواره افزودند.

در پایان این جشنواره از هلاکو نظرنیا رییس هییت روستایی عشایری شهرستان ماسال شاندرمن قدردانی بعمل آمد.

  • منبع خبر : شاندرمن 20