فرماندار ماسال می گوید: استاندار گیلان مجبور شده با مدیرانی که با او هماهنگ نبوده اند برخورد نماید.

محمد جواد عامر در بخشی هایی از صحبتهای خود در جلسه شورای اداری شهرستان ماسال که چندی پیش برگزار شد از استاندار گیلان به دلیل برخورد با مدیران کل غیر هماهنگ با او تشکر کرد.

به گزارش تالش فردا، فرماندار ماسال در این جلسه گفت: با دستور استاندار من بعد،  ورود مدیران کل به شهرستان باید مطابق با آیین نامه ابلاغی باشد یعنی باید ۸ صبح در شهرستان حضور داشته باشد.
وی افزود: دستور استاندار است اگر مدیر کلی ۸٫۲۰ دقیقه آمد نه پذیرش بکنید و نه اجازه ورود به شهرستان دهید.

عامر ادامه داد: از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۵ بعد از ظهر باید (مدیران کل) در شهرستان حاضر باشند. روئسای ادارات می بایست حتما بحث دیدار مردمی، بازدید از خانواده شهدا و سرکشی به پروژه ها را در دستور کار گنجانند و در انتهای آن فرمهایی هستند که می بایست توسط فرماندار پر شده و برای استاندار ارسال شود.

فرماندار ماسال همچنین از استاندار گیلان به دلیل برخورد با مدیرانی کلی که با وی هماهنگ نبودند تشکر کرد.

عامر گفت: علی رغم داد و فریادهایی که کردیم هماهنگی لازم را متوجه نشدند و استاندار مجبور شد با آنها برخورد کند.

* فرماندار ماسال به صورت مستقیم نامی از مدیری که با او برخورد شده نبرده است و هنوز مشخص نیست مقصود او دقیقا کدام مدیرکل بوده؛ با این حال احتمال می رود مدیر کل آموزش پرورش گیلان شخصی بوده که عامر به او اشاره کرده است.