در اقدامی عجیب، یک پزشک عمومی بیمارستان رسالت ماسال از احسن اله رادمهر خواسته تا به داد تنها بیمارستان این شهر برسد!

به گزارش تالش فردا، انتشار بیانیه مدیران شهرستانی بر علیه یکیدیگر در فضای مجازی به موضوعی عادی در شهرستان ماسال مبدل شده اما اکنون به نظر می رسد این موضوع به بیمارستان رسالت نیز سرایت کرده باشد!

در تازه ترین موارد دکتر بختیاری از پزشکانی که اخیرا با ریاست بیمارستان ماسال به مشکل برخورده به شدت بر عملکرد او و محمود شکری تاخته و در اقدامی عجیب از احسن اله رادمهر که هیچ پست سازمانی در این شهرستان نداشته خواستار رسیدگی به این مجموعه شده است!

او همچنین مطالب تندی را به همراه سوالات متعدد نسبت به نماینده و رئیس بیمارستان رسالت ماسال مطرح کرده که در صورت عدم ارائه مستندات می تواند برای ایشان تبعاتی را به همراه داشته باشد، از جمله:

او در بخشی از صحبتهایش گفته: به علت جاه طلبی شخصی که اخیرا با  باند بازی و رابطه بجای ضابطه و قانون به بیمارستان شهر ما آمده و خیال دارد با  مظلوم نمایی خودش را به جای آن دکتر صدیق و پاکدست ( دکتر امیدوار) جایگزین کند ، ولی بنده در مقابلش ایستادم .

و این سوال را نیز از او کرده ام که بودجه ۲ میلیاردی که نماینده مجلس از آن دم میزند چه شده است!؟

چرا برای بخش زایمانی که ۲ سال دیگر میخواهد افتتاح شود ۷۰۰ دست  لباس خریده ای ؟!

چرا در روز روشن و بدور از هر گونه مزاحمت از بیمارستان رسالت ماسال باید صدها متر  سیم کابل مسی گم شود و پای حراست کل به ماجرا باز گردد!؟

آقای  شکری نماینده مجلس شورای اسلامی مردم غیور تالش بزرگ ، این بود جواب اعتماد مردم مهربان ماسال و شاندرمن و حومه به شماچرا ورود نمیکنید!؟

او همچنین گریزی به اتفاقات سیاسی که طی چند سال اخیر رخ داده زده و حسابی نماینده تالش را به باد انتقاد گرفته است:

بختیاری گفته: دیگ چوکا که ۹ سال پیش گم شد !!
به  شهردار مردمی و مخلص و خاکی که با رای پاک بیش از ۳۵ هزار نفر انتخاب شده تهمت دزدی زدید که با حمایت مردمی مجبور به عقب نشینی شدید.
امروز هم همین سناریو را برای پزشک معتمدی مثل من می‌خواهید اجرا کنید!؟

اما نکته جالب اینکه او از رادمهر به عنوان منجی شرایط فعلی یاد برده و از او خواسته به داد آن برسد، اقدامی غیر معمول که کمتر در دایره پزشکان دیده بودیم؛ اما به نظر می رسد شرایط ماسال به گونه ای در آمده که حتی لباس پزشکی نیز به غبار سیاست آمیخته شده است!

هنوز مشخص نیست دامنه این کشمکشها در ادارات مختلف ماسال به کجاها کشیده خواهد شد، اما هر آنچه که باشد به نظر می رسد وقت آن رسیده یک نفر گام بردارد و تا کار از کار نگذشته ترمز این قطار را بکشد!

باید به انتظار نشست و دید سرانجام چه کسی ترمز اختلافات شهرستان ماسال را خواهد کشید!؟

  • نویسنده : میلاد علیزاده