گروه های مردمی از منطقه شاندرمن ماسال اقدام به پاکسازی پارک جنگلی این منطقه نمودند.

صبح روز گذشته و در یک حرکت فرهنگی ارزشمند در شاندرمن پارک جنگلی این منطقه توسط گروه های مختلف مردمی و دانش اموزی پاک سازی شد.