با وجود نگرانی های مردم منطقه ماسال، برخی می گویند ساخت و سازها در ییلاقات این شهرستان همچنان ادامه دارند!

یکی از شهروندان ماسال که از قضا در ییلاق سوئه چاله ماسال نیز سکونت فصلی دارد می گوید: رفتارهای دوگانه منابع طبیعی ماسال ما را دچار سردرگمی کرده است.

به نحوی که برخی به راحتی می توانند در این منطقه اقدام به احداث بنا نمایند و حتی شنیده شده این اداره برای دریافت مستثنیات نیز با آنها همکاری کرده اما برخی دیگر که از ضرب و زور کمتری برخوردارند حتی اجازه کاشت یک نهال نیز ندارند!؟

خب، مسئولان محترم، شما بگویید این دوگانگی برخورد را به چه نحوی به خود بقبولانیم!؟ سالهاست این مساله ادامه دارد و با خود می گوییم با تغییر مدیر منابع طبیعی و آمدن نفری جدید قرار است همه چیز گل و بلبل شود؛ اما افسوس که قصه ما همان است که همیشه بوده: تکرار یک تکرار…!

تالش فردا آمادگی انتشار جوابیه اداره منابع طبیعی ماسال در خصوص اظهارات این شهروند را خواهد داشت.