محمد جواد عامر مدیری با تجربه و کاربلد است واشرافیت کامل بر امور شهرستان دارد و مدیریت بی بدیل ایشان در حوزه اجرایی و مدیریت سیاسی شهرستان بر کسی پوشیده نیست.عملکرد ایشان را درست وآگاهانه داوری کنیم واز پیش داوری پرهیز کنیم و بقول امام علی(ع): قضاوتی که با تکیه بر ظن و گمان باشد،از […]

محمد جواد عامر مدیری با تجربه و کاربلد است واشرافیت کامل بر امور شهرستان دارد و مدیریت بی بدیل ایشان در حوزه اجرایی و مدیریت سیاسی شهرستان بر کسی پوشیده نیست.عملکرد ایشان را درست وآگاهانه داوری کنیم واز پیش داوری پرهیز کنیم و بقول امام علی(ع): قضاوتی که با تکیه بر ظن و گمان باشد،از عدالت برکنار است.

در آستانه سال زراعی امسال دوبارسردهنه های شهرستان بازسازی واستخرهای زراعی شهرستان نیزلایروبی شده اند.بازسازی سردهنه ها چون با شن انجام می گیرد براثرسیلاب تخریب می شود و مجددا باید ساخته شود.هم اکنون دو دستگاه بیل مکانیکی از سوی امور آب و بخش خصوصی درجهت بازسازی در شهرستان مستقر و در حال کار هستند.ازآنحایی که تا بیستم فروردین هرگونه فعالیت عمرانی و حفاری و کنده کاری ممنوع بود کارهای فوق الذکر پیش ازموعد با دستور فرماندار محترم در سطح شهرستان صورت گرفته است وهیچگونه نگرانی برای کشاورزان زحمتکش ماسال و شاندرمن درآن خصوص وجود ندارد.

متهم کردن مسئولان ارشد شهرستان را به بی انگیزگی وجلسه با احزاب و حامیان دولت به بهانه عدم بازگشایی یکی دو تا از سر دهنه ها شهرستان که شرح آن در پاراگراف فوق ارائه شد بدورازانصاف است.ضمن اینکه اداره آبیاری متولی اصلی مدیریت آب زراعی و انهار کشاورزی شهرستان است ودرخصوص عملکرد خود باید پاسخگوی کشاورزان باشد وازاینکه دوستان با هوشمندی توپ را اززمین اداره آبیاری به زمین مدیریت ارشد شهرستان پرتاب می کنند؛ناشی ازنگرانی دیدارعیدانه فرماندارمحترم شهرستان با حامیان دولت است که شرح آن دیدار در رسانه ها منعکس شد که چیزی جزءمطالبه گری در حوزه ها مختلف خصوصا مسئله آب زراعی و بازگشایی سردهنه ها نبود.از سویی دیگر دیدارهای نوروزی با فرماندارشهرستان یک امر طبیعی و مرسوم است واین گونه دیدارها در همه شهرستان ها صورت می گیرد.

فرماندار شهرستان با نگاهی هوشمندانه همه حوزه ها را فعالانه روزانه رصد می کند وهمواره پای کار بوده کما اینکه درایام نوروزبطور مستمر در محل کار حضورداشت و بازدیدهای زیادی در مناطق مختلف شهرستان از پایگاه های امدادی و نقاط خطر ساز ییلاقی داشته اند.مع الوصف عتاب قرار دادن فرماندارمحترم از سوی یک رسانه خاص برای بنده وهمه حامیان دولت امری عادی است ولی همراهی وهمصدایی رسانه ی مدعی اصلاح طلبی با آن مورد انتظار نبود و این اتفاق نظر قدری جای تامل و واکاوی دارد.

  • نویسنده : ایرج قاسم زاده، فعال اصلاح طلب