نماینده آستانه اشرفیه از انتصاب فریبرز سعیدی کیا، اهل تالش به عنوان فرماندار این شهرستان استقبال کرد و او را شایسته این سمت دانست.

 نماینده آستانه‌اشرفیه به حواشی ایجاد شده علیه انتصاب سعیدی‌کیا به عنوان فرماندار شهرستان واکنش نشان داد.
وی در این رابطه گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر جوانگرایی است.
به گزارش تالش فردا، با توجه به گزارش‌های مثبتی که به بنده در مورد توانمندی و پیگیری‌های سعیدی‌کیا، در بخشداری رشت رسیده است که حاوی نکته منفی نیست، معتقدم دولت باید کارخود را انجام دهد.
بنده در مورد گذشته آقای سعیدی‌کیا از همه  دستگاه‌های مربوطه سوال کردم، عدم صلاحیت ایشان برای شهر مذهبی آستانه با توجه به موضوعاتی که در مورد ایشان گفته شده را رد کردند و ایشان مشکلی برای فرماندار شدن ندارند.
♦️ دولت می‌گوید من از کسی استفاده می‌کنم که با نگاه سیاسی من هماهنگ باشد و  بنده به نیروی جوان و فعال بسیار بها می‌دهم؛ سعیدی‌کیا هیچ مشکلی برای فرماندار شدن ندارد.