به گزارش تالش فردا، پس از انتقادات گسترده رسانه ها به برپایی جشن خداحافظی توسط یک موسسه خیریه برای فرماندار صومعه سرا، این مراسم کنسل شد!

علی فتح اللهی فرماندار صومعه سرا که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تا پایان فروردین استعفا دهد از پذیرش مراسم جشن قدردانی امتناع کرد.

وی ضمن اظهار احترام خدمت مردم صومعه سرا، جشن مردمی برای خداحافظی و قدردانی از وی را  رد کرد و اظهار داشته هزینه این جشن صرف  امور خیریه شود.

لازم به ذکر است مدیران وزارت کشور برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس باید تا پایان فرودین از سمت خود استعفا دهند و علی فتح الهی اکنون برای ورود به انتخابات مجبور به استعفا شده است.