اقدام خصمانه امریکا در خصوص سپاه پاسداران، در شهرستان ماسال محکوم شد.

اقدام خصمانه رژیم تروریستی آمریکا علیه سپاه پاسداران در شهرستان تالش پس از اقامه نماز عبادی وسیاسی جمعه با حضور فرماندار تالش و اقشار مختلف مردم ومسئولین همزمان با سراسر کشور محکوم شد.