انتقاد امام جمعه رضوانشهر از رفتار خصمانه امریکا و کشوری که خود سالهاست در زمینه پرورش تروریست گام برداشته است.

امام جمعه رضوانشهر در خطبه های نماز جمعه این شهرستان گفت: امریکا خود خالق بزرگترین گروه های تروریستی در دنیا است که داعش، القاعده و طالبان از آن جمله هستند.