جمعی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماسال به دیدار مدیر بیناد مسکن این شهرستان رفتند.

به گزارش تالش فردا، سرهنگ پاسدار  بهزاد قنبری فرماندهی سپاه و هیئت همراه از مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماسال در این نهاد، دیدار کردند.

این دیدار همزمان با  دهه تأسیس بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) و به مناسبت آن صورت گرفته است.