جمعی از هنرمندان و فلیمسازان مناطق تالش نشین گیلان با ارسال نامه ای به سیمای گیلان، خواستار افزایش مدت زمان برنامه های تالشی در این سازمان شدند.

جمعی از هنرمندان شهرستان های تالش نشین استان گیلان، با ارسال نامه ای به سیمای مرکز گیلان خواستا افزایش مدت زمان برنامه های تالشی در این سازمان شدند.

به گزارش تالش فردا، در این نامه از مدیر سیما خواسته شده فرصت استفاده از توانمندیهای تمامی هنرمندان و فیلمسازان مناطق تالش نشین استان گیلان فراهم شود.

در حال حاضر برنامه مانگه تاو به زبان تاشی روی آنتن می رود که به دلیل ارتباط خانوادگی تهیه کننده این برنامه با نماینده شهرستان تالش، شائبه های سیاسی را به آن وارد کرده اند.

تصویر این نامه را در زیر خواهید دید: