در اتفاقی جالب توجه در شهرستان ماسال، یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب به عنوان سرآبیار بخش کشاورزی شاندرمن انتخاب شد؛ موضوعی که حالا انتقاد برخی از کشاورزان را به همراه داشته است.

روز گذشته خبر جالبی به گوش رسید و آن انتخاب ایرج قاسم زاده، فعال سیاسی شهرستان ماسال به عنوان سرآبیار بخش شاندرمن بود.
شنیدن این خبر تا حدی شوکه کننده بود زیرا همه ی آنها که اندکی با کشاورزی سرو کار داشته باشند متوجه مسئولیت سنگین آن هستند.
هفته گذشته نقدی به برخی کاستی ها در حوزه آب رسانی در بخش کشاورزی شد که چون در هر دو پایگاه خبری شهرستان به آن پرداخته شد، آقای قاسم زاده آن را به اصلاح طلبی و اصولگرایی ربط دادند؛ اما در آن نوشته صرفا بحث معیشت کشاورزان بود و نه وجه سیاسی آن که البته امیدواریم کشاورزی و سیاست همواره از هم دور بمانند.
جناب قاسم زاده خود به خوبی می دانند که انتصاب ایشان به این عنوان، چه  مسئولیت سنگینی به همراه خواهد داشت و در خصوص اینکه در این بخش تا چه میزان موفق خواهند بود باید بگوییم، شواهد نشان می دهد: این موضوع برای برخی کشاورزان عزیز منطقه نگران کننده بوده است.

اما از بحث هزینه های کشاورزان هم که بگذریم، هزینه سیاسی این تصمیم است؛ باید از از حامیان دولت در شهرستان پرسید سطح توقعات مدیریتی  تا این حد تقلیل یافته که از شعار فرماندار بومی به انتصاب آبیار رضایت داده ایم!؟
جناب قاسم زاده عزیز، ای کاش خود مانع این انتصاب می شدید و زیر بار آن نمی رفتید؛ این حجم از هزینه سیاسی را برای چنین عنوانی صرف نمی نمودید.
از چهار سال عمر دولت چیزی باقی نمانده و شهرستان ماسال حتی یک مدیر برای آینده رشد نداده است، انتظار می رفت خواسته ها از مدیر سیاسی شهرستان فراتر از این حد باشد و مسائل کلانتری از او مطالبه شود.
و متاسفانه موضوع دیگری مطرح می شود که اگر صحیح باشد باید برای شهرستان گریست و آن اینکه :
برای انتخاب سرابیاری از دهیار و ریاست هر شورا دعوت کردند و در کتابخانه رأی گیری بین آقای آقایاری و رستم‌پور انجام شده و سرانجام، آقایاری ۴۶  و آقای رستم‌پور ۲۵ رای را کسب نموده اند. اما انتصاب به گونه ای دیگر رقم خورده است!
امیدواریم این موضوع صحیح نباشد زیرا حتی تصور آن نیز غیر قابل تحمل خواهد بود.

کشاورزی برای کشاورزان است و سیاست برای سیاست بازان؛ بهتر است نه کشاورزی را به پای سیاست بسوزانیم و نه سیاست را به پای آن هزینه کنیم.

اینکه می گوییم به برخی تصمیمات سیاسی فرماندار ماسال انتقاد وارد است، بخشی از آن بر می گردد به تصمیماتی از این دست؛ چرا باید یک موضوع اجرایی به بحث سیاسی بیانجامد!؟
آیا پرداختن چنین هزینه های سیاسی و اجتماعی برای این موضوع منطقی است!؟
جناب قاسم زاده، امروز مخالفان دولت می توانند به راحتی این تصمیم را نقد کنند، هما نگونه که روزگاری پیش ما نیز چنین تصمیماتی را در دولتهای دیگر نقد کرده ایم؛ کار غلط، غلط است چه در دولت اصلاحات و چه دولت اصولگرا!