جاده طالب دره یکی از جاده های مهم ارتباطی روستاهای بخش شاندرمن ماسال است که بخشهایی از آن به واسطه بارشهای پیشین مسدود شده بود.

به گزارش تالش فردا مناطق مسدود شده این جاده به طول ۴۰ کیلومتر در اقدامی مشترک توسط بخشدار, اداره راهداری شهرستان و همکاری شورا و دهیاری روستای طالب دره بازگشایی شد.

طالب دره یکی از مناطق گردشپذیر بخش شاندرمن محسوب می شود که آب و هوا و سرسبزی آن زبانزد مردمان منطقه است.