شب گذشته منزل اجاره ای در شهرستان فومن توسط افرادی که آن را اجاره کرده بودند به سرقت رفت.

به گزارش تالش فردا یک رسانه در فومن مدعی شد شب گذشته به شکل عجیبی یکی از مسافر خانه های کیش رودبار فومن که منزلش را به مسافر اجاره داده بوده در کمال تعجب صبح باخبر شده که مسافرها خانه را جارو کرده و همه وسایل هایش را به سرقت برده اند!

این در شرایطی است اجاره منازل ثبت نشده در غرب گیلان به شدت باب شده و اتفاقاتی از این دست می تواند به راحتی رخ دهد.

در بسیاری از شهرستان های غربی گیلان از جمله فومن، ماسال، رضوانشهر و تالش طی سالهای اخیر اجاره ویلاها بدون نظارت انجام می شود و این موضوع می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد.