به گزارش تالش فردا از ماسال، نخستین نشای برنج در شاندرمن بصورت دستی در روستای اولم این بخش انجام شد.

نخستین نشای برنج در شاندرمن بصورت دستی در روستای اولم این بخش انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی  امروز گفت سیده مهتاب اجلال‌زاده شالیکار اهل روستای  اولم نخستین شالیکار شاندرمنی است که کشت برنج را در فصل زراعی جدید در این بخش آغاز کرد.

حسن همتی افزود: این شالیکار که دهم اسفند پارسال خزانه گیری کرده بود در ۷ هزار متر مربع شالیزار خود رقم بومی هاشمی کشت کرد.

بخش شاندرمن ۴هزار هکتار شالیزار دارد.

  • منبع خبر : صدا و سیما