به گزارش تالش فردا، بر خلاف شایعه ای که کانالهای حامی محمود شکری بر آن دامن می زنند، نه تنها برنامه تاشی مانگه تاو حذف نشده، بلکه برای این برنامه ردیف اعتباری نیز در سیمای استان در نظر گرفته شده است.

جمعی از اهالی فرهنگ شهرستان ماسال با ارسال یادداشتی به شایعه حذف برنامه مانگه تاو واکنش نشان دادند.

در این یادداشت آمده:

طی دو روز اخیر، برخی کانالهای تلگرامی نزدیک به محمود شکری کوشیده اند، اینگونه القاء نمایند که: برنامه مانگه تاو حذف شده است.
این در شرایطی است که نه تنها این برنامه حذف نشده، بلکه پس از سالها انتظار یک برنامه به زبان تالشی در سیمای استان دارای ردیف شده و این اتفاق میمون و مبارکی برای مردم تالش است.

طبعا مراکز حساسی چون صدا و سیما به مباحث انتخابات و شائبه هایی که پیش روی آن وجود دارد بی تفاوت نخواهند بود و از تابستان سال گذشته انتظار می رفت که چنین موضوعی ممکن است به حذف تنها برنامه تالشی تلوزیون بی انجامد.
این هشدار چه به نماینده محترم و چه کارگردان فرهیخته برنامه مانگه تاو داده شد که ممکن است برخی با فرا رسیدن انتخابات از این موضوع سواستفاده نمایند و تلاش همه ی اهالی فرهنگ قربانی این بازی ها شود.

اما شوربختانه این هشدارها برای عزیزان چندان جدی تلقی نشده و هر چه پیش رفتیم، برخی چهره های سیاسی به صورت پیدا و پنهان وارد  ماجرا شدند و این خطر وجود داشت تا با این فشارها بطور کلی برنامه های تالشی از سیمای استان حذف شوند.
در این بین اما جمعی از اهالی فرهنگ منطقه با ارسال نامه ای به مدیرکل سیمای استان خواستار افزایش مدت زمان پخش برنامه های تالشی شدند که تصویر آن در متن آمده است.
این نامه نه تنها به حذف برنامه مانگه تاو اشاره ای نداشته، بلکه بلعکس همانطور که متن آن نشان می دهد خواستار اختصاص زمان بیشتری برای برنامه های تالشی زبان بوده است.

خوشبختانه این خواسته به بار نشست و تلاشهای برخی سیاسیون برای مصادره این جریان به سمت خود بی نتیجه ماند.

حالا برنامه مانگه تاو ادامه خواهد یافت و هیچ کس نیز در آن حذف نخواهد شد، بلکه تنها سایه سیاسیون از سر تنها برنامه تالشی تلوزیون برداشته می شود.
این اقدام البته ممکن است چندان به مذاق برخی نزدیکان نماینده تالش خوش  نیاید اما این برنامه به زودی روی آنتن خواهد رفت و انتظار می رود برنامه ارزشمند مانگه تاو که حاصل زحمات بی وقفه هنرمندان تالش بوده، محتوای قوی تری را نیز در خود جای دهد.
هنرمندان، بهزاد رسول زاده را به هنرش می شناسند و نه رابطه خانوادگی اش با نماینده تالش؛ برداشتن سایه سنگین سیاسی (چه واقعی باشد و چه یک سو برداشت) از روی این برنامه می تواند به انسجام بیشتر تمامی این قشر بی انجامد و ماحصل آن افزایش کیفی چنین برنامه ای باشد.

متاسفانه نماینده تالش در ۷ سال دوران فعالیت خود حتی یک بار با فیلمسازان سه شهرستان دیداری نداشته اما هر آنچه که گذشته، حالا اما وقت راستی آزمایی ایشان است؛ اینکه آقای شکری دلسوز واقعی تالش است یا تنها مدعی این کار!؟ آیا ایشان در ادامه، حمایتهای مادی و معنوی که پیشتر از این برنامه داشته اند را خواهند داشت یا خیر؟
امیدواریم همه ی اهالی فرهنگ مناطق تالش نشین برای بالابردن هر چه بیشتر کیفیت برنامه های تالشی تلاش نمایند و با همدلی و همبستگی تمامی علاقه مندان به فرهنگ در سراسر مناطق تالش نشین کشور، میزان زمان چنین برنامه هایی را نیز بیش از پیش نماییم.
در پایان نیز جا دارد از مدیریت محترم صدا و سیمای گیلان و معاونت محترم این سازمان به دلیل قرار دادن برنامه مختص تالش زبانان در این مرکز نهایت تشکر نماییم.
جمعی از اهالی فرهنگ شهرستان ماسال