شب گذشته دو دهنه مغازه در یکی از روستاهای ماسال طعمه حریق شد

به گزارش تالش فردا،نیمه شب گذشته دو باب مغازه در شهر ماسال و در نزدیکی روستای خانقاهبر دچار اتش سوزی شد.
اطی این حادثه ساختمانهای مذکور به طور کامل در آتش سوختند و با خسارت فراوان رو به رود شدند.

علت آتش سوزی تاکنون اعلام نشده است.

*عکس اینترنتی است.