اطلاعاتی به دست نشریه ما رسیده که نشان می دهد نام محمد جواد عامر – فرماندار ماسال در بین لیست تغییرات دور نخست فرماندارن گیلان قرار ندارد.

اطلاعاتی به دست نشریه ما رسیده که نشان می دهد نام محمد جواد عامر – فرماندار ماسال در بین لیست تغییرات دور نخست فرماندارن گیلان قرار ندارد.

به گزارش تالش فردا، بر اساس این اخبار، تغییرات در سطح چند فرمانداری گیلان قطعی است؛ این تغییرات چه در سطح فرمانداران و چه معاونان و بخشداران خواهد بود.

درهمین راستا سید جلال سید محمدی اهل تالش، اصلی ترین گزینه جانشینی علی فتح الهی در فرمانداری صومعه سرا خواهد بود و به نظر می رسد سایز گزینه ها که پیشتر مطرح شده بودند از شانس به مراتب کمتری برای این پست خواهند داشت.

همچنین نام قربان خوشحال، معاون فعلی فرمانداری ماسال در لیست تغییرات مرحله نخست قرار داشته و این چهره ی با تجریه از شهرستان ماسال خواهد رفت.