روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تالش از پلمپ یک واحد شیرینی پزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش تالش فردا، در پی بازدید های بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان، یک واحد شیرینی پزی متخلف  بعلت عدم رعایت موازین بهداشتی و عدم توجه به اخطاریه های کارشناسان مبنی بر رفع ایرادات بهداشتی،شناسایی شد.
این واحد صبح امروز توسط بازرسان شبکه بهداشت تالش پلمپ و متصدی مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید .

?