برداشت کنندگان غیر مجاز شن در جوکندان تالش توسط محیط زیست، شناسایی و برای رسیدگی به پرونده به دادسرای این شهرستان معرفی شدند.

به گزارش تالش فردا روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست تالش، دو دستگاه وانت نیسان فاقد پلاک انتظامی که اقدام به برداشت ماسه غیر مجاز و تخریب محیط زیست در منطقه ساحلی قنبری محله و پشته جوکندان(محوطه پره صیادی)نموده بودند به مرجع قضایی معرفی شدند.
عارف شادکام رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش بیان داشت که تعدادی از افراد متخلف با استفاده از وانت نیسان های فاقد پلاک در منطقه جوکندان اقدام به تخریب محیط زیست از طریق برداشت شن وماسه نموده که همگی دارای سوابق تخلف بوده و چندین باربه مراجع قضایی معرفی شده اند اما همچنان به تخلفات خود ادامه می دهند.
وی همچنین بیان داشت: از نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی تقاضامندیم از تردد این خودروها جلوگیری بعمل آورند.