پس از رایزنیهای فرماندار ماسال، صبح امروز بخشدار شاندرمن به همراه کارشناس فنی پارک علم و فناوری گیلان و همراهان وی، از کوره های سنتی ذغال پزی روستاهای چماچار و برگه سرا این بخش بازدید به عمل آوردند.

صبح امروز بخشدار شاندرمن به همراه کارشناس فنی پارک علم و فناوری گیلان و همراهان وی، از کوره های سنتی ذغال پزی روستاهای چماچار و برگه سرا این بخش بازدید به عمل آوردند.

به گزارش تالش فردا، ایمان قربانی کارشناس فنی پارک علم و فناوری گیلان گفت: طی صحبت های انجام شده فرماندار ماسال با دکتر باستی مدیر کل پارک علم و فناوری گیلان در خصوص مدیریت  آلودگی محیط زیستی که از کوره های ذغال پزی سنتی طی بازید صورت گرفته دکتر باستی و به دستور ایشان به واحد مربوط به اتفاق مهندس تدبیرکار که یکی از واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری گیلان که ایده محوری آنها ساخت اولین دستگاه زباله سوز بدون دودکش در ایران است در محل حاضر شده ایم.
هدف اصلی مدیریت مشکلاتی است  که این کوره ها ذغالی از خود دارند که شامل ۳ مشکل اساسی هستند:
۱. خود این کوره های ذغال پزی آلودگی زیست محیطی ایجاد می کنند و دودی که از آن خارج می شود دودش یکی از معضلات بزرگ
۲. شیرابه ای که به وجود می آید
۳. محیطی که در واقع بوی نامتبوع که در محل به وجود آمده است
به همین منظور جهت بررسی دستگاه و چه راهکارهایی که وجود دارد و می توان پیشنهاد داد این است که:
کوره های سنتی در قسمت دود کشش مکانیزه شوند؛ در واقع فیلتری تعبیه شود که بتواند این دود را مدیریت کرد.
اگر میزان این دود ۱۰۰ درصد باشد حداقل به ۳۰ درصد برسد در واقع می توان گفت ۷۰ درصد به محیط زیست کمک می کند.

طی آمار و بررسی های انجام شده بین ۳۰الی ۴۰ دستگاه ذغال پزی سنتی وجود دارد که با مدیریت به جای کوره های سنتی از دستگاه صنعتی استفاده شود که در واقع نه دود دارد نه شیرابه و نه آلودگی محیط زیستی.