فرماندار ماسال گفته باید افرادی عادل و سلامت به عنوان میراب انتخاب شوند تا در راستای آب رسانی بین کشاورزان عدالت برقرار شود.

فرماندار ماسال بر لزوم انتخاب افراد عادل و دارای صلاحیت به عنوان میراب در راستای توزیع عادلانه آب کشاورزی در فصل کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش تالش فردا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری ماسال، محمد جواد عامر در اولین جلسه شورای آب کشاورزی شهرستان ماسال، با تاکید بر لزوم پایش تمامی امکانات و تجهیزات آب کشاورزی در اسرع وقت، خاطرنشان کرد: سرآبیاران، دهیاران و سایر مسئولان حوزه آب کشاورزی موظف هستند مشکلات حوزه آب کشاورزی خود را از هم اکنون پیش بینی و اعلام نمایند، در غیر اینصورت در صورت بروز مشکلات در تجهیزات و امکانات کشاورزی باید پاسخگو باشند.
وی لزوم رعایت عدالت در توزیع آب بین کشاورزان را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: باید در انتخاب میراب ها دقت لازم به عمل آید تا افراد عادل و دارای صلاحیت بر این کار گمارده شوند.
فرماندار ماسال در ادامه با اشاره به تخریب برخی از سردهنه های کشاورزی شهرستان بر اثر سیل سال گذشته، گفت: از ۳۰ سردهنه آب کشاورزی شهرستان ماسال، ۸ سردهنه دچار آسیب شده است که عملیات ساماندهی و بازسازی آن هم اکنون در حال اجرا است.

به نظر می رسد اشاره فرماندار به انتخاب افراد سلامت پاسخی غیر مستقیم به برخی انتقادات نسبت به انتخاب سرآبیار شاندرمن باشد و او اعتقاد دارد سلامت افراد می تواند مهمترین فاکتور برای برقراری عدالت باشد.

هفته گذشته نسبت به توان اجرای ایرج قاسم زاده انتقاداتی صورت گرفته بود اما اکنون به نظر می رسد مدیر شهرستان کوشیده به کشاورزان اطمینان دهد که مشکلی از این بابت رخ نخواهد داد.