برخی از شهروندان ماسال می گویند در رابطه به نظارت دقیق بر روی تقسیم شن های برداشت شده از بستر رودخانه خالکایی نگرانند.

این ویدیو توسط یکی از شهروندان ماسال برای ما ارسال شده که تصویری است از ابتدا تا انتهای مسیر طی شده کامیون حامل شن های رودخانه خالکایی ماسال ؛ از پارک ساحلی تا کارخانه آسفالت در ملکسر صومعه سرا.

این شهروند اما چند سوال را در این رابطه از مسئولان شهرستان داشته است:

۱ . مگر قرار نبود این شن ها در خود شهرستان استفاده شوند؟
۲ . آیا ناظری برای میزان سهم پیمانکار، بخشداری، شهرداری و … تعیین شده است؟
۳ . تا چه زمانی قرار است این برداشت از رودخانه ادامه داشته باشد!؟