روز گذشته و در حادثه تصادف رانندگی یکی از رانندگان خط رشت به ماسال جان خود را از دست داد.

به گزارش تالش فردا سرنشین این خودرو، جوانی ۳۰ ساله بوده که در حوالی ورودی شهر ماسال ( تالار امیرکبیر ) بر اثر سرعت زیاد خودروی سمند از مسیر منحرف شده و جان خود را از دست می دهد.
لازم به ذکر است، خودروی مورد نظر، مربوط به خط عمومی رشت به ماسال بوده است.