سید عیسی مهدوی – فرماندار فعلی تالش، به زودی تالش را به مقصد مرکز استان ترک خواهد کرد.

سید عیسی مهدوی – فرماندار فعلی تالش، به زودی تالش را به مقصد مرکز استان ترک خواهد کرد.

به گزارش تالش فردا، بر اساس خبرهای بدست آمده، سید عیسی مهدوی – فرماندار فعلی تالش به زودی به مرکز استان خواهد رفت و در سمت جدید خود به عنوان مدیر کل امور شهری استانداری گیلان مشغول به فعالیت خواهد شد.

در عین حال به نظر می رسد هوشنگ عباسقلی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان اصلی ترین گزینه فرمانداری تالش خواهد بود.

وی به صورت همزمان مسئولیت امور شهری و شورای استانداری گیلان را نیز بر عهده داشته است.

موج جدید تغییرات فرماندارن از روز گذشته و از شهرستان صومعه سرا آغاز شده و آنطور که از محافل سیاسی استان شنیده می شود، به زودی شاهد تغییرات گشترده ای در سطوح فرمانداریهای استان خواهیم بود.