چهره ی رسانه ای تالش، برای انتخابات سال آینده مجلس تالش، ماسال و رضوانشهر آماده خواهد شد.

چنگیز شکوری از چهره های فرهنگی تالش برای ورود به عرصه انتخابات مجلس آماده خواهد شد.

به گزارش تالش فردا، در واپسین فرصت باقی مانده برای اعلام استعفا از پستهای سیاسی، چنگیز شکوری بخشدار مرکزی تالش به واسطه نامزدی در انتخابات مجلس استعفای خود را از این سمت اعلام کرد.

این در شرایطی است که مدتهاست از او به عنوان یکی از نامزدهای دور آتی انتخابات یاد می شود اما اکنون به نظر می رسد وی در این مقطع تصمیم نهایی خود را گرفته باشد.

آمدن او چه تاثیری در تالش خواهد گذاشت؟

با ما هرماه باشید.