به گزارش تالش فردا، به واسطه بارانهای اخیر شهرستانهای شمالی، بخشهایی از شهرستان رضوانشهر دچار آب گرفتگی شد.

 

 

 

زمین ورزش شهدای روستای رودکنار در شهرستان رضوانشهر به طور کلی زیر آب رفته است.

با جاری شدن سیل و طغیان کانال های کشاورزی ، آب وارد شهر رضوانشهر شد.
عوامل شهرداری رضوانشهر در صدد مدیربت این حادثه هستند.