در سیاهکل ۴۱درصد اراضی، فومن از ۸روستا ۳۱ درصد اراضی، لنگرود ۵روستا و ۲۷درصد اراضی، تالش ۴۰درصد اراضی و انزلی ۶روستا ۱۰درصد و در ماسال و رضوانشهر نیز بخش قابل توجهی از اراضی در اختیار غیر بومی ها قرار دارد.

فروش زمین به مبالغ پایین تر از ارز واقعی به غیر بومی ها گیلان را در حالت هشدار قرار داده است.

 

به گزارش تالش فردا، در سیاهکل ۴۱درصد اراضی، فومن از ۸روستا ۳۱ درصد اراضی، لنگرود ۵روستا و ۲۷درصد اراضی، تالش ۴۰درصد اراضی و انزلی ۶روستا ۱۰درصد اراضی در اختیار غیر بومی ها قرار دارد.

شهر ماسال و رضوانشهر نیز وضعیت مشابهی دارا هستند.

متاسفانه برخی دهیاران به جای  توسعه برای روستای خود درپی فروش زمین کشاورزان هستند.

 

هرگونه افزایش جمعیت مشکلات اساسی نظیر مشکل محیط زیست ایجاد می کند . افزایش زباله ها که به گفته مسئولین هم اکنون نیز در حالت فوق بحران قرار دارد، کمبود تخت بیمارستان حتی در وضعیت کنونی و با این جمعیت، کمبود بیمارستان خصوصی، نبود تصفیه خانه و … از جمله مشکلات زیست محیطی است‌.

 

نبود زیرساخت های لازم نظیر جاده های فوق خطرناک بدون ابتدایی ترین امکانات نظیر روشنایی و عدم نصب گاردریل  از دیگر مشکلات استان است

ظرفیت فعلی گیلان تحمل افزایش جمعیت را ندارد اگر با همین پکیج زیرساختی و امکانات جلو تر برویم مشکلات افزایش می یابد.

  • منبع خبر : کادوس نیوز