فرماندار رضوانشهر از کشاورزان این شهرستان خواست در صورت بروز خسارت به جهاد کشاوری مراجعه نمایند.

محمدمهدی مظفری فرماندار رضوانشهر از کشاورزان این شهرستان خواست در صورت بروز خسارت به جهاد کشاوری مراجعه نمایند.

وی با اعلام این خبر گفت: کشاورزانی که خزانه برنج آنان بر اثر بارش وآبگرفتگی دچار خسارت شده،بادردست داشتن مدارک موردنیاز جهت پیگیری خسارت ازبیمه به اداره جهادکشاورزی شهرستان مراجعه نمایند.