با حکم استاندار گیلان زینب افراز جانشین چنگیز شکوری در بخشداری مرکزی تالش شد.

زینب افراز به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی تالش منصوب شد

وی به واسطه استعفای چنگیز شکوری از سمت بخشدار مرکزی جانشین او در این سمت شد.