رانش زمین در منطقه بام سبز ماسال شدت بیشتری به خود گرفته و در تازه ترین اتفاق، مزل یکی از شهروندان ساکن این منطقه مورد خسارت واقع شده است.

سرانجام روزی که بسیاری آن را در گذشته نوید داده بودند فرا رسید؛ اینبار رانش زمین بام سبز از نقاط بالادستی به منازل مسکونی در قسمتهای پایین تر این منطقه رسید.

به گزارش تالش فردا، از مدتها پیش مساله بام سبز و رانش آن توسط رسانه ها به مسئولین هشدار داده شده بود اما مطابق موضوعات دیگر با بی توجهی آنان رو به رو شده بود؛ اکنون اما به نظر می رسد فاجعه نزدیکتر از هر زمان دیگری است.

تصاویر مربوط به نشست زمین و تخریب منزل مسکونی یک شهروند در روستای میله سرا را مشاهده می نمایید: