با توجه به اتفاقات هفته ی اخیر رفتن سید عیسی مهدوی از فرمانداری تالش منتفی است و به زودی معاون وی نیز معرفی خواهد شد.

سید عیسی مهدوی_ فرماندار تالش، از فرصت قانونی برای استعفا جهت نامزدی در انتخابات مجلس پیش رو استفاده نکرد.

در شرایطی که چندی از نزدیکان مهدوی از او خواسته بودند برای انتخابات مجلس در حوزه ی انتخابیه رشت نامزد شود، در نهایت و در آخرین لحظات با پاسخ ‘نه’  وی مواجه شدند.

به گزارش تالش فردا، این تصمیم تا حدی جدی بود که انتظار می رفت فرماندار تالش در آخرین روز فرصت قانونی استعفای خود را اعلام نماید اما در نهایت او تصمیم گرفت که دست به چنین اقدامی نزند.

بدینترتیب به نظر می رسد: داستان انتقال وی به مرکز استان در مقطع کنونی منتفی باشد؛ از سوی دیگر بنا بر شنیده ها طی ماه آینده معاون فرماندار تالش نیز پس از مدتها بلاتکلیفی معرفی خواهد شد.

سید عیسی مهدوی، در طول دوران خدمت خود به غیر از اختلافاتی که بر سر شهردار پیشین با شورای شهر تالش داشته، شهرستان را به خوبی مدیریت نموده و انتظار می رود با توجه به پختگی او تا پس از برگزاری انتخابات در این سمت باقی بماند.