به گزارش تالش فردا لاشه ۶ راس مارال در پارک جنگلی سیاهداران تالش پیدا شد.

 

به گزارش تالش فردا روز گذشته ۶ راس مارال در پارک جنگلی سیاهداران تالش پیدا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش در این رابطه گفت: ۶ راس مارال در پارک جنگلی سیاهداران تالش تلف شدند.
وی افزود: ماموران حفاظت محیط زیست و کارشناسان اداره دامپزشکی لاشه مارال نر را در ورودی جنگل سیاهداران و لاشه ۵ مارال ماده را در سمت دیگری از این جنگل  پیدا کردند.
وی با بیان اینکه علت مرگ مارال ها هنوز معلوم نیست اضافه کرد : از لاشه  این حیوانات نمونه برداری و برای تشخیص علت مرگ به آزمایشگاه فرستاده شدند.