در این نوشته به قیمت برخی محصولات در بازار تالش، ماسال و رضوانشهر پرداخته شده است.

قیمت میوه همزمان با سایر اجناس در کشور جهش خیره کننده ای پیدا کرده و در این میان برخی از آنها بیشترین افزایش را داشته اند.

در ادامه قیمت برخی از میوه ها و اجناس آمده است:

نام میوه بالا ترین قیمت (کیلو) – تومان پایین ترین قیمت (کیلو) – تومان
خیار ۷۰۰۰ ۵۵۰۰
پرتقال ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰
به  ۱۴۰۰۰ ۹۰۰۰
هندوانه ۳۰۰۰ ۲۳۵۰
سیب زمینی ۷۰۰۰ ۴۵۰۰
موز ۱۴۰۰۰ ۱۱۰۰۰
کیوی ۹۰۰۰ ۸۰۰۰
سیب  ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰
گوجه ۷۰۰۰ ۵۵۰۰
پیاز ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰
گرود (دانه ای) ۸۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰
پنیر محلی ۴۲۰۰۰ ۳۷۰۰۰