نخستین واکنش رسمی یک مسئول استانی به جریان واگذاری ییلاقات ماسال از سوی معاون رئیس کل دادگستری گیلان بیان شد.

معاون رئیس کل دادگستری گیلان می گوید: اجازه ندادیم غارتگران طبیعت ماسال را نابود کنند.

وی همچنین گفته: ما در ماسال بیش از ۱۱۰۰ دامدار داریم و گردشگری اولویت نخست این منطقه نیست و پس از کشاورزی و دامپروری قرار دارد.

آقایی همچنین می گوید: توسعه استان گیلان را باید با صیانت از منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع انجام دهیم و ما در دستگاه قضایی با اقتدار خود و کمک مردم جلوی این پروژه را گرفتیم.

این نخستین واکنش رسمی یک مسئول استانی در خصوص طرح پرحاشیه واگذاری ییلاقات ماسال بوده, طرحی که سال گذشته قرار بود به مزایده گذاشته شود اما طوماری که در اردیبهشت ماه سال گذشته به امضا رسید نگاه مسئولین را به توقف آن واگذاری ترغیب کرد.

لازم به ذکر است نماینده مجلس شهر ستان و فرماندار ماسال هنوز پیگیر اجرای این طرح هستند.