بی توجهی مردم تالش، رضوانشهر و ماسال به تبلیغات انتخاباتی غیر قانونی، برخی نامزدها را ناچار به شرکت در مراسمهای عزا کرد!

 

🔸در شرایطی که این روز بازار تبلیغات غیرقانونی برای انتخابات مجلس به کسادی خورده برخی از نامزدها به ناچار تبلیغات خود را به سمت شرکت در مراسم ختم سوق داده اند!

این تبلیغات به گونه ای است که آنها ابتدا با جمعی از هوادران خود راهی مساجد شده و پس از این ماجرا تصویری از حضور نامزد مورد نظر در شبکه های اجتماعی منتشر می شود.

این رسم نامبارک متاسفانه سالهاست بر این منطقه سایه افکنده و خانواده های داغدار هیچ وقت از آن مصون نمانده اند.