حدود یکسال پیش و با اجرای طرح تنفس جنگل های شمال کشور، هر گونه واگذاری در جنگل ها، مراتع و روستاهای دارای طرح جنگل کاری، ممنوع اعلام گردیده است.

یک کارشناس ارشد حقوقی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نحوه واگذاری امتیازات گردشگری در ییلاقات ماسال گفت: منع قانونی در راه واگذاری امتیاز گردشگری در ییلاقات وجود ندارد.

وی افزود: به نظر می رسد هتل هایی همچون السبلنگاه، رامینه و تلارگاه و… دارای امتیاز گردشگری با واگذاری اراضی به صورت استیجاری ۱۰ساله از منابع طبیعی هستند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: البته حدود یکسال پیش و با اجرای طرح تنفس جنگل های شمال کشور، هر گونه واگذاری در جنگل ها، مراتع و روستاهای دارای طرح جنگل کاری، ممنوع اعلام گردیده است.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا به لحاظ قانونی، تفاوتی برای برخورد بین کلبه های ییلاقی ودکه های بین راهی وجود دارد یا خیر نیز گفت: قطعا چنین تفاوتی نیست و هر جرمی، در هرسطحی که رخ داده باشد مستحق برخورد خواهد بود.