تصویری از محمود شکری، نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در ییلاق سوباتان تالش منتشر شده که در نوع خودش بسیار جالب است!

راز جالب این تصویر شاید به نوعی راز پیروزی محمود شکری در انتخابات مختلف باشد.
شنیده شده شخصی به نماینده تالش مراجعه کرده و از مشکلات روستای خود گفته اما راه دسترسی به روستا تقریبا مسدود بوده اما با این حال محمود شکری می گوید: اسب هایی تهیه کنید تا هر طور شده به روستای مورد نظر برویم و بازدید داشته باشیم.
محمود شکری تبلیغات خود را برای تعداد ثابتی از مردم در دنیای واقعی و مردم روستا ادامه می دهد و نه در فضای مجازی; شاید این رازی باشد برای موفقیتهای پی در پی او!
در ادامه بخوانید : شانس پیروزی مجدد شکری در انتخابات چقدر خواهد بود!؟