در اتفاقی جالب، روزانه بالغ بر ۱۵۰ تن زباله از شهر گردشگر پذیر آستارا برداشت می شود!

به گزارش تالش فردا، تقریبا تمامی شهرهای گردشگر پذیر شمال کشور با مشکل زباله روبه رو هستند و تاکنون فکری اساسی برای آن نشده است.
حالا اما، در آستارا یکی از گردشگرپذیرترین های استان گیلان، به نظر می رسد شرایط دشوار تری را نیز سپری می کند، این شهر روزانه نزدیکه به ۱۵۰ تن زباله جمع آوری می شود.