هیئت موسس کانون خبرنگاران ماسال با انتشار فراخوانی از کلیه خبرنگاران فعال در این شهرستان خواسته تا به عضویت این کانون درآیند.

متن این فراخوان به شرح زیر است:
بدینویسله به کلیه رسانه‌های معتبر (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در ماسال اعلام می‌شود:

به جهت تشکیل مجمع عمومی کانون جهت تعیین اعضای هیئت مدیره، هر کدام از این رسانه‌ها سه نفر (مدیر مسئول، سردبیر و یک خبرنگار) را حداکثر تا تاریخ ۱۶ خرداد ماه به اداره ارشاد اسلامی ماسال معرفی نمایند:

شرایط عمومی و اختصاصی عضویت در کانون:
تابعیت‌ کشور جمهوری اسلامی ایران‌.
اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری اسلامی ایران‌ و التزام‌ به‌ رعایت‌ شعایر آن‌.
حسن‌ شهرت‌ و عدم‌ سوء پیشینه‌ سیاسی و اخلاقی‌.
ارائه‌ پروانه‌‌ی فعالیت‌ خبری معتبر و یا کارت عضویت یک رسانه معتبر مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعال در شهرستان ماسال
دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی دیپلم‌ و حداقل‌ سن ۱۸ سال‌
تأیید تقاضای کتبی عضویت‌ توسط‌ هیئت‌مدیره‌ کانون.
پایبندی به‌ اصول‌ و اهداف‌ اساسنامه‌ کانون.

واجدان شرایط عضویت:
مدیران مسئول رسانه‌های معتبر شهرستان ماسال
سردبیران رسانه‌های معتبر با معرفی نامه مدیر مسئول
یک نفر خبرنگار از هر رسانه معتبر با معرفی نامه‌ی رسانه معتبر شهرستان
یک نفر از از رسانه‌های استانی و کشوری فعال در شهرستان با تأیید هیأت مؤسس برای اولین جلسه مجمع و هیأت مدیره برای جلسه‌های بعدی
افراد معرفی شده پس از تعیین هویت و اصالت توسط هیأت موسس کانون در مجمع عمومی حق رأی خواهند داشت.
نخستین مجمع کانون خبرنگاران ماسال در ساعت ۱۷ روز ۲۰ خرداد در سالن ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار خواهد شد.

*مهلت تحویل مدارک: ١٣ خرداد