شهردار پیشین تهران می گوید اختلافات خانوادگی انگیزه این قتل بوده است.

نجفی دقایقی قبل با مراجعه به پلیس آگاهی به قتل همسرش اعتراف کرد.
شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: لحظاتی قبل محمد علی نجفی به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرده و خود را تسلیم مأموران کرد.